Oferty pracy

OFERTY PRACY

Praca szuka człowieka. Sprawdź nasze oferty!

Poniżej znajdziesz wszystkie aktualne oferty pracy w Firmie Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk.

Jeżeli jesteś zainteresowany, wyslij nam swoja aplikację na adres: drogiimosty@drogiimosty.com.pl

OFERTY PRACY

Operator walca

Miejsce pracy: Pułtusk

Wymagania:

 • uprawnienia operatora walca
 • doświadczenie na wskazanym stanowisku
 • dbałość o powierzony sprzęt
 • sumienność

Oferujemy :

 • umowę o pracę
 • premie
 • dojazd do miejsca budowy

kontakt: Tel. 605 820 874 e-mail: mkaczmarczyk@drogiimosty.com.pl

 

———————————————–

Robotnik drogowy

Miejsce pracy: Pułtusk

Wymagania:

 • Wykonywanie standardowych prac z związanych   z  układaniem mas bitumicznych  
 • Obsługa drobnego sprzętu budowlanego
 • Inne fizyczne prace budowlane

Oferujemy :

 • umowę o pracę
 • premie
 • dojazd do miejsca budowy

kontakt: Tel. 605 820 874 e-mail: mkaczmarczyk@drogiimosty.com.pl


 

————————————————

Operator rozkładarki

Miejsce pracy: Pułtusk

Wymagania:

 • doświadczenie w pracy na stanowisku operatora rozkładarki mas bitumicznych
 • uprawnienia do obsługi rozkładarki do mas bitumicznych
 • sumienność

Oferujemy :

 • umowę o pracę
 • premie
 • dojazd do miejsca budowy

kontakt: Tel. 605 820 874 e-mail: mkaczmarczyk@drogiimosty.com.pl

 
1Klikając w przycisk „Aplikuj”, „Aplikuj teraz” lub w inny sposób wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do _Mosty i Drogi Jan Kaczmarczyk  z siedzibą w Kacice 76 , 06 -100 Pułtusk  (Pracodawca, Administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
  
2INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH
 Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Mosty i Drogi Jan Kaczmarczyk _ z siedzibą w Kacice 76 , 06 -100 Pułtusk danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.
 W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail skopec@drogiimosty.com.pl
 Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 1 rok dni od momentu rozpoczecia rekrutacji ,
 Twoje dane osobowe nie przekazujemy do osób trzecich (podaj rodzaje dostawców usług lub nazwy konkretnych dostawców).
 Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail skopec@drogiimosty.com.pl
  
3Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Mosty i Drogi Jan Kaczmarczyk   z siedzibą w Kacice 76 , 06 -100 Pułtusk zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
 Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
  
 Informujemy, że Administratorem danych jest __Mosty i Drogi Jan Kaczmarczyk  z siedzibą w Kacice 76 , 06 -100 Pułtusk . Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Mosak:

kmosak@drogiimosty.com.pl