Nasze referencje

Poniżej zamieszczamy listy referencyjne określające naszą fachowość i doświadczenie
W ślad za wykonywanymi robotami, Firma "Drogi i Mosty" Jan Kaczmarczyk wypracowuje, zgodnie ze swoją misją, dobrą opinię na temat:

  • poziomu i jakości wykonywanych prac,
  • terminowości realizacji,
  • poziomu obsługi klienta,
  • wiarygodności i rzetelności firmy.

Firma nasza w związku z analizą w sektorze drogowym, systematycznie wdraża nowe technologie, poszerzając krąg Naszych Klientów.

Lista referencyjna więc poszerzy się już w tym sezonie. Nie omieszkamy jej niezwłocznie uzupełnić. Bogata lista Naszych Klientów, dla których zrealizowaliśmy szereg robót i usług obejmuje między innymi:


image1 image1 image1 image1
image1 image1 image1 image1
image1 image1 image1 image1
image1 image1 image1 image1