O firmie

 Firma Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk działa od 1985 roku i zajmuje się budową i utrzymaniem dróg i mostów oraz produkcją masy asfaltobetonowej i betonu towarowego. Obszar działania naszej firmy obejmuje województwo mazowieckie.

Firma uczestniczy w przetargach na realizację zadań inwestycyjnych zlecanych przez Ministerstwo Infrastruktury, samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz zleceniodawców prywatnych.

Sezonowo zatrudniamy 100 pracowników oraz wykwalifikowana kadrę techniczną i administracyjną. Nasza kadra to ludzie wykształceni, zaangażowani w swoją pracę, dysponujący dużym doświadczeniem i posiadający wymagane uprawnienia.

Posiadanie stałej i odpowiednio przeszkolonej siły roboczej daje możliwość ciągłego podnoszenia jakości wykonywanych robót i wydajności pracy oraz pewność prawidłowego wykorzystania potencjału technicznego firmy.

 Świadcząc usługi w zakresie budowy, przebudowy, remontów kapitalnych dróg i mostów, na przestrzeni lat przyczyniliśmy się do podniesienia standardu połączeń komunikacyjnych naszego regionu.

Wykonujemy nawierzchnie bitumiczne z mas mineralno-bitumicznych, nawierzchnie z kostki betonowej oraz kamiennej.

Wykorzystując posiadaną przez nas wytwórnię mas bitumicznych niemieckiej firmy AMMANN jesteśmy w stanie wykonać każdego dnia jeden kilometr wysokiej jakości nawierzchni bitumicznej.