Park maszynowy

Firma "Drogi i Mosty" - Jan Kaczmarczyk w celu wypełnienia swojej misji oraz zapewnienia możliwości wykonawstwa oferowanych robót i usług, stworzyła i nadal rozwija bogate zaplecze techniczno-technologiczne.
W naszym parku maszynowym posiadamy m.in.:

 • ładowarki kołowe o pojemności łyżki od 2 do 4 m3,
 • koparko - ładowarki,
 • ładowarki kompaktowe wraz z bogatym osprzętem,
 • równiarki drogowe o mocy silnika od 80 do 100 kW,
 • rozkładarki mieszanek mineralno-bitumicznych:
  • kołowe z układem automatycznej niwelacji - szerokość  rozkładania od 1,5 do 6 metrów,
  • gąsienicowe z układem automatycznej niwelacji - szerokość rozkładania od 2,5 do 6,5 metra;
 • samochody ciężarowe:
  • samochody ciężarowe z żurawiami (HDS),
  • ciągniki siodłowe z naczepami samowyładowczymi,
  • wywrotki czteroosiowe;
 • walce drogowe:
  • metalowe gładkie dynamiczne o masie od 0,6 t do 10 ton,
  • metalowo - gumowe dynamiczne o masie do 9 ton;
 • maszyny do stabilizacji gruntu:
  • rozsypywarka spoiwa,
  • frezarka do gruntu stabilizowanego;
 • remontery do naprawy nawierzchni asfaltowych,
 • samochody do transportu betonu (betonomieszarki) o pojemności od 6 do 9 m3,
 • pompy do betonu - zasięg do 25 m,
 • frezarki do asfaltu: szerokość od 500 do 1000 mm,
 • skrapiarki emulsji.

Galeria zdjęć

Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy
Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy
Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy Park maszynowy